Årsplan 2018 - 2019

Dette er Spiren barnehage sin Årplan for 2018/2019 Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal også være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen, grunnlag for kommunens tilsyn og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Årets årsplan har dette året helt ny layout, og det er gjort en del endringer når det gjelder generelt innhold som beskriver barnehagen vår. Det pedagogiske innholdet er også endret, i tråd med ny rammeplan.

Gjennom arbeidet med denne årsplanen håper vi at personalet i barnehagen får en god oversikt over barnehagens målsetning og retning. Vi håper også den kan bidra til å gi de ansatte et verktøy i planlegging, dokumentasjon og vurdering av barnehagens innhold gjennom året.

Likeså vil vi gjennom årsplanen gi foreldre og andre interessenter innsyn i hvordan Spiren barnehage ønsker å legge til rette for at alle barn i barnehagen skal få en god hverdag i barnehagen. En hverdag preget av god omsorg, masse lek, vennskap, læring og utvikling på alle områder.

 

Åsplan 2018-2019

 

Årsplanen er godkjent av SU i møte 10.10.18.