Årsplan 2019 - 2020

Dette er Spiren barnehage sin Årsplan for 2019/2020 Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal også være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen, grunnlag for kommunens tilsyn og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, samarbeidspartnere og andre interesserte.

 

Årsplan 2019-2020

 

Årsplanen er godkjent av Samarbeidsutvalget i møte 25.06.2019.