Årsplan 2017 - 2018

Dette er Spiren barnehage sin Årplan for 2017/2018 Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal også være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen, grunnlag for kommunens tilsyn og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Årsplanen er delt inn i:

- Generell del, fra 2016 til 2019.

- Spesiell del, som gjelder året 2017 - 2018.

Årsplanen er godkjent av SU i møte 04.10.16.

 

ÅRSPLAN 17-18