Vedtekter for Spiren barnehage

Vedtekter for Spiren barnehage.

Vedtekter Spiren barnehage_Rev.29.05.2019

Vedtektene er revidert av eierstyret og godkjent 29.05.2019, og er gyldig fra 01.08.2019