Vedtekter for Spiren barnehage

Vedtekter for Spiren barnehage.

Vedtekter Spiren barnehage_Rev.31.05.2018

Vedtektene er revidert av eierstyret og godkjent 31.05.2018, og er gyldig fra 01.08.2018