Foreldrebetaling

Spiren barnehage har foreldrebetaling i tråd med statlige bestemmelser om maks.pris for barnehager. Dette er den samme prisen som også alle kommunale barnehager følger. I tillegg kommer kostpenger som er individuelle for alle barnehagene, og som skal være i balanse med barnehagens matbudsjett.

I Spiren barnehage sine vedtekter pkt. 6 står det som følger: "Barnehagelovens § 14 forplikter offentlige myndigheter til å behandle alle godkjente barnehager likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Så lenge stat og kommune følger opp bestemmelsene i barnehageloven vil barnehagen følge statens bestemmelser for foreldrebetaling.(...)"

 


Pris fra 01.08.2019 

    Plasstype:         Pris:
     100%     3040 kr   
      80% 2700 kr
      60% 2145 kr

 

  •  I tillegg kommer kostpenger:

          318 kr for 100% plass

 

  • MODERASJONSORDNINGER

         Har dere flere barn i barnehage, eller har dere lav samlet inntekt i familien? Les hva UDIR                     skriver om foreldrebetaling og moderasjonsordninger:

 

          Foreldrebetaling_UDIR 2019

          Ta kontakt om dette gjelder deg!!

 

  •  Her finner du Retningslinjer for foreldrebetaling gjeldende for alle NLM-barnehagene

           Bestemmelser om foreldrebetaling