Foreldrebetaling

Spiren barnehage har foreldrebetaling i tråd med statlige bestemmelser om maks.pris for barnehager. Dette er den samme prisen som også alle kommunale barnehager følger. I tillegg kommer kostpenger som er individuelle for alle barnehagene, og som skal være i balanse med barnehagens matbudsjett.

I Spiren barnehage sine vedtekter pkt. 6 står det som følger: "Barnehagelovens § 14 forplikter offentlige myndigheter til å behandle alle godkjente barnehager likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Så lenge stat og kommune følger opp bestemmelsene i barnehageloven vil barnehagen følge statens bestemmelser for foreldrebetaling.(...)"

Fra 01.01.2018 er barnehagens pris slik:

    Plasstype:                    Pris:                
    100%              2910 kr         
      80%        2585 kr
      60%        2055 kr

 

 

Bestemmelser om foreldrebetaling

Les også hva UDIR skriver om foreldrebetaling og om morderasjonsordninger for familier med lav inntekt.

foreldrebetaling_UDIR