Utvikling og begeistring

På Spiren barnehage har vi følgende visjon: UTVIKLING OG BEGEISTRING

Vi synes dette er gode ord som beskriver barnehagen vår, men også noe vi alltid vil strekke oss mot. Vi er opptatt av at barna skal få mulighet til å utvikle seg på alle områder, i samspill med andre barn og voksne. Vi ønsker at begeistring skal skje i et utviklende miljø. Vi skal gi rom for begeistring, og vi skal la oss begeistre av hverandre. Ut ifra denne visjonen, vil vi ha spesielt fokus på tre verdier:

- Vennskap

- Glede

- Respekt