Åpen barnehage

HOEGGEN & SPIREN ÅPEN BARNEHAGE :-) Hoeggen & Spiren Åpen Barnehage er nå i gang igjen for høsten 2018 :-) Mandag og Torsdag kl 0900 - 1500 i sokkelen på Hoeggen Kirke! Velkommen!

 

 

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE I HOEGGEN KIRKE – 2017/2018

Åpen Barnehage eies og drives av Hoeggen Menighet sammen med Spiren Barnehage. Åpen Barnehage holder til i sokkelen nede i Hoeggen Kirke. I tillegg har vi babysang i kirka.

 

Hva er Åpen Barnehage?

Åpen barnehage er et barnehagetilbud der barna ikke blir tildelt en fast plass i barnehagen. Barna kommer til barnehagen med en omsorgsperson de tider og de dager de selv ønsker. De fleste åpne barnehager har relativt kort åpningstid. Det foretas ikke trekk i kontantstøtten for bruk av åpen barnehage.

For å få statstilskudd, må en åpen barnehage godkjennes etter barnehageloven. Dette innebærer at barnehagen må ledes av en førskolelærer og tilfredsstille kravene til lokaler, uteområder, innhold, bemanning mv.

(kunnskapsdepartementet)

 

Mange hjemmeværende opplever at de fleste naboer og nærmiljøet ellers er på jobb og i barnehage store deler av dagen. Behovet kan derfor være stort både for voksne og barn til å ha en møteplass der en kan bli kjent med andre i nærmiljøet. I åpen barnehage finner barna jevnaldrende de kan leke med, og de voksne får mulighet til å bli kjent med andre voksne fra nærmiljøet. Åpen barnehage er på denne måten en sosial nettverksbygger både for voksne og barn. Alle er hjertelig velkomne til å være sammen med oss, uansett hvor de bor og hører til. Åpen barnehage kan også være et treffsted for dere som er i barselgruppe. Det er godt lagt til rette for små barn, og babysang kan være morsomt for både foreldre og barn.

Gode lekemuligheter inne og ute. Inne er det flere rom som barna har til disposisjon til å utfolde seg på. Vi har et stort lekerom med mye gulvplass hvor barna kan boltre seg, Det er en liten lesekrok, dukkekrok og god plass til bordaktiviteter. Kjøkkenrommet kan også benyttes til lek og forming. Ellers har vi lekeplass utenfor kirka som vi benytter i uteleken. Her er det sandkasse, sklie og et vippedyr, og barnehagen har en god del leker som vi tar med ut.

 

 

BABYSANG -  våren og høsten 2017

Babysang ledes av menighetspedagog i Hoeggen kirke, Elisabeth Lund.

Babysang er lagt opp til de aller yngste barna, fra 0 – 12 mnd. Vi synger, bruker rim og regler, vi har babydans, blåser såpebobler, bruker enkle rytmeinstrument og annet. Vi lager et lite hefte der alle tekster som vi bruker er skrevet på, og tanken er at vi bruker de samme tekstene hele våren, slik at både baby & de voksne lærer seg sangene og reglene. Men det er stor fleksibilitet på å endre sanger, regler og tar gjerne innspill fra dere som er med.

Det viktigste er å bruke den stemme man har, og at man er nær sin baby, og har kvalitetstid sammen med sin flotte baby :-)

Babysang varer ca 20 – 30 min. Etter babysangen er det mulig å gå ned i sokkelen, der vi kan spise lunsj sammen.

 

 Åpningstid og Dagsrytme

Åpen Barnehage er åpent mandag og torsdag kl 0900 – 1500

Babysang er på torsdager kl 11.00

 

Kl 0900 – Barnehagen åpner

Frilek / Aktiviteter

Kl 1030 - Sangsamling

Lunsj

Frilek / Aktiviteter

Kl 1430 – Ryddetid (alle rydder litt uansett når de går for dagen)

Kl 1500 – Barnehagen stenger

 

Selv om vi har en satt dagsrytme vil vi være fleksible. Vi ser an dagen og når det er flest barn i fht når vi har samling :-)

Brukerne styrer i stort grad dagen sin i barnehagen selv, og kommer og går slik det passer for hver enkelt. Det er viktig at alle tar ansvar for å passe sitt eget barn, følge det gjennom aktiviteter og bidra positivt i miljøet. Alle voksne er ansvarlig for at det blir ryddet opp etter lek og måltider. Før sangstund har vi en felles opprydning som alle deltar i. Det er viktig at alle rydder litt uansett når de går for dagen.

Personalet legger vekt på å ta imot hvert enkelt barn i garderoben, så langt det er mulig. Det føres logg over fremmøtte hver dag.

 Plan og tema

Det er ikke satt opp noen plan, men det er naturlig å synge sanger, og ha ulike formingsaktiviteter til ulike årstider og høytider. Hver dag lagt frem ulike formingsmateriell og kanskje noen idèer til ulike ting som barna kan lage sammen med den voksne.

 Ta med:

Når det gleder LUNSJ, så må dere ta med mat på mandager.

Drikke (kaffe, te e.l.) kan kjøpes  for kr 25,- pr familie.

Torsdager kan dere kjøpe lunsj; rundstykker, salat, vafler,

boller eller annet - kr 50 ,- pr familie.

 

 

Ta med innesko, gjerne både til den voksne og barn, og uteklær da vi har en fin utelekeplass barna kan benytte seg av.

 

 

 

Det er fortløpende informasjon på denne siden på Facebook:

"hoeggen og spiren åpen barnehage & babysang"

 

------

Velkommen til små og store & Håper å se DEG i Hoeggen kirke :)

 

Eli Johanne S. Eiksund,

leder Åpen Barnehage