Maurtua

Velkommen på Maurtua

En avdeling med et ledig fang, trygghet, humor og glede!

 

 Maurtua er småbarnsavdelinga på Spiren barnehage. Her er det plass til 12-13 barn mellom 1 og 3 år. Grunnbemanninga består av 4 ansatte og dette er i år fordelt slik; 1 pedagogisk leder og 1 barnehagelærer, 1 barne-og ungdomsarbeider og en pedagogisk medarbeider. Mange av de som jobber hos oss har lang erfaring, og er stabile og engasjerte i jobben sin.

 

Det å gå på Maurtua er det første møte med barnehagen for mange barn. Derfor er det viktigste målet for oss å gi barna en god og trygg barnehagehverdag. Vi bruker god tid for at barna skal bli godt kjent med barnehagehverdagen og at det skal være et trygt sted å være.

Vi ønsker å ha et ledig fang og se det enkelte barnet. Det er en rolig og dempet atmosfære på Maurtua som er med på å skape trygghet.

Et annet mål for oss er å ha et godt foreldresamarbeid. Derfor ønsker vi en god, åpen og ærlig  kommunikasjon med foreldre/foresatte.

Vi setter opp både månedsplan og ukeplan for ulike enkle aktiviteter, samlinger og turer, men det er ofte denne blir endret ”på øyeblikket” da det viktigste er å bruke hverdagen på det barna er opptatt av der og da.

 

Velkommen på Maurtua; et sted du vet barnet ditt har det godt!