NIDELVEN & SPIREN ÅPNE BARNEHAGER

NIDELVEN & SPIREN ÅPEN BARNEHAGE :-) Vi ønsker dere velkommen til nytt barnehageår i Nidelven & Spiren Åpen barnehage! Vi starter opp med litt annerledes Åpen barnehage dette barnehageåret grunnet Korona-situasjonen. Ny informasjon om dette ligger ute på Nidelven og Spiren Åpne barnehager sin facebookgruppe. Ny oppdatert informasjon vil også komme på denne nettsiden snart. Åpningstider: Mandag og torsdag

 

 

ÅRSPLAN FOR  NIDELVEN OG SPIREN ÅPEN BARNEHAGE – 2020/2021

ÅRSPLAN - 2020-2021

 

Åpen Barnehage eies og drives av Nidelven Menighet sammen med Spiren Barnehage. Åpen Barnehage holder til i sokkelen nede i Hoeggen Kirke. I tillegg har vi babysang i kirka.

(Det er forståelig om dere blir forvirra av navnendringer, men det er slik at Bratsberg, Tempe, Leira og Hoeggen slo seg sammen 1. januar 2020 og ble til NIDELVEN MENIGHET. De ulike kirkene har fortsatt sine egne navn :-)

 Hva er Åpen Barnehage?

Åpen barnehage er et barnehagetilbud der barna ikke blir tildelt en fast plass i barnehagen. Barna kommer til barnehagen med en omsorgsperson de tider og de dager de selv ønsker. De fleste åpne barnehager har relativt kort åpningstid. Det foretas ikke trekk i kontantstøtten for bruk av åpen barnehage.

For å få statstilskudd, må en åpen barnehage godkjennes etter barnehageloven. Dette innebærer at barnehagen må ledes av en førskolelærer og tilfredsstille kravene til lokaler, uteområder, innhold, bemanning mv.  (kunnskapsdepartementet)

Mange hjemmeværende opplever at de fleste naboer og nærmiljøet ellers er på jobb og i barnehage store deler av dagen. Behovet kan derfor være stort både for voksne og barn til å ha en møteplass der en kan bli kjent med andre i nærmiljøet. I åpen barnehage finner barna jevnaldrende de kan leke med, og de voksne får mulighet til å bli kjent med andre voksne fra nærmiljøet. Åpen barnehage er på denne måten en sosial nettverksbygger både for voksne og barn. Alle er hjertelig velkomne til å være sammen med oss, uansett hvor de bor og hører til. Åpen barnehage kan også være et treffsted for dere som er i barselgruppe. Det er godt lagt til rette for små barn, og babysang kan være morsomt for både foreldre og barn.

Gode lekemuligheter inne og ute. Inne er det flere rom som barna har til disposisjon til å utfolde seg på. Vi har et stort lekerom med mye gulvplass hvor barna kan boltre seg; det er en liten lesekrok, dukkekrok og god plass til bordaktiviteter.  Ellers har vi lekeplass utenfor kirka som vi benytter i uteleken. Her er det sandkasse, sklie og et vippedyr, og barnehagen har en god del leker som vi tar med ut.

Vi er to som jobber i Åpen Barnehage; en førskolelærer og en assisitent.

Åpen Barnehage er åpen to dager i uken; mandag & torsdag!

Det er vanligvis åpent fra kl 0900 - 1500 (stengt kl 1100 - 1200)

Denne høsten er annerledes enn slik vi til vanlig har det!

PÅMELDING

For å komme på Åpen Barnehage må dere melde dere på. Da kan dere melde dere på en av de to gruppene vi har i løpet av dagen. Dette skjer på vår facebook-side.

TO GRUPPER

Det er to grupper hver dag. På en gruppe kan det være maks 6 foreldre/foresatte med sitt/sine barn.

Gruppe 1 - kl 0900 - 1100 - med sangsamling kl 1030

Stengt -  Kl 1100 -1200 - Vi ansatte må rengjøre og vaske lokaler

Gruppe 2 - kl 1200 - 1400 - med sangsamling kl 1330

FØRSTE DAG MANDAG 24 august :-)

 

Personalet legger vekt på å ta imot hvert enkelt barn i garderoben, så langt det er mulig. Det føres logg over fremmøtte hver dag. Vi har satt noen retningslinjer for smittevern. Disse ligger på Facebook -siden vår.

 Plan og tema

Det er ikke satt opp noen plan, men det er naturlig å synge sanger til ulike årstider, og høytider, og vi kan ha ulike formingsaktiviteter til ulike årstider og høytider. Hver dag lagt frem ulike formingsmateriell og kanskje noen idèer til ulike ting som barna kan lage sammen med den voksne.

 Ta med:

Når det gjelder LUNSJ, så kan dere ta med mat.

Drikke (kaffe, te e.l.) serverer vi.

Det er  fortløpende informasjon på denne siden på Facebook:

" nidelven og spiren åpen barnehage"

 

BABYSANG

Babysang ledes av Kateketvikar i Hoeggen kirke; Elisabeth Lund.

Babysang er lagt opp til de aller yngste barna, fra 0 - 12 mnd. Vi synger, bruker rim og regler, vi har babydans, blåser såpebobler, bruker enkle rytmeinstument og annet. Det viktigste er å bruke den stemme man har, og at man er nær sin baby, og har kvalitetstid sammen med sin flotte baby :-)

Babysang varer ca 30 min.

Babysang er på torsdager i oddetallsuker kl 10.00 og 12.00

Dere kan ta med og kaffe/ te severer vi :-)

FØRSTE BABYSANG er TORSDAG 27 AUGUST :-)

 

Det er  fortløpende informasjon på denne siden på Facebook:

"babysang i nidelven menighet"

 

 

------

Velkommen til små og store & Håper å se DEG i Hoeggen kirke :)

 

Eli Johanne S. Eiksund,

ejeiksund@nlmbhg.no

leder Åpen Barnehage