Maurtua

Velkommen til Maurtua

En avdeling der tillit, trygghet og tilknytning står i fokus!

Maurtua er småbarnsavdelingen på Spiren barnehage.
Her er det tolv barn i alderen 1 til 3 år.
Grunnbemanningen består av fire ansatte med ulik kompetanse. Grunnbemanningen er en pedagogisk leder, en barnehagelærer, en barne-og ungdomsarbeider og en pedagogisk medarbeider.
Vi har god og lang kompetanse og erfaring, er stabile og engasjerte i jobben vår.

Maurtua er det første møte med barnehagen vår og for mange det første møte generelt med barnehagen som den pedagogisk institusjonen den er i samfunnet. Derfor er det viktigste målet for oss å gi hvert enkelt barn en god barnehagehverdag der tillit, trygghet og tilknytning står i fokus.Vi fokuserer på å gi dette gjennom fokus på det enkelte barn og barnegruppen i sin helhet, gode relasjoner til voksne og barna imellom, et god foreldresamarbeid, en fast og forutsigbar dagsrytme og en barnehagehverdag som legger til rette for lek og aktiviteter både ute og inne.

I samarbeid og forståelse med foreldrene legger vi til rette for at barnet skal få en god og trygg start i barnehagen. Med samarbeid mener vi regelmessig kontakt mellom foreldrene og personalet i barnehagen. Fokuset ligger da på utveksling av informasjon om barnet, barnets trivsel og utvikling. Med forståelse fokuserer vi på gjensidig respekt og anerkjennelser for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet.

Hver måned sender vi ut månedsbrev med tekst, bilder og pedagogisk fokus for måneden som har gått og månedsplan for måneden som kommer. Vi har stort fokus på barns medvirkning. Barnehagedagen lages ut i fra barnas interesser, nysgjerrighet, eksperimenteringer og engasjement!

Velkommen til Maurtua - et sted du vet barnet ditt har det godt og trivselsfaktoren er stor!