Kløverenga

Kløverenga er storbarnsavdelinga på Spiren barnehage. Vi har 18 barn fra 3 til 6 år, og tre årsverk i grunnbemanningen, og en spesialpedagog.

De fleste av de som går på Kløverenga har starta på småbarnsavdelinga Maurtua, og er derfor godt kjent og trygg i barnehagen.

Å videreutvikle vennskap og gode relasjoner mellom alle i gruppa, små og store, er et viktig fokus for oss som jobber på Kløverenga.

Frileken er en utrolig viktig arena, hvor barna er engasjert ut i fra egne forutsetninger og initiativ. Det at alle barna opplever vennskap og blir inkludert og får delta i leken, er et viktig mål for oss.

Et nært og godt samarbeid med dere foreldre er også veldig viktig, og en forutsetning for å skape utvikling og begeistring blant små og store her på Kløverenga.