Vedtekter for Spiren barnehage

Vedtekter for Spiren barnehage.

Vedtekter pr. 01.06.2021

Vedtektene er revidert og godkjent av eierstyret  26.05.2021