Vedtekter for Spiren barnehage

Vedtekter for Spiren barnehage.

Vedtekter Spiren barnehage_Rev.05.03.2020

Vedtektene er revidert og godkjent av eierstyret  05.03.2020