Barnehageplass og foreldrebetaling

Spiren barnehage har foreldrebetaling i tråd med statlige bestemmelser om maks.pris for barnehager. Dette er den samme prisen som også alle kommunale barnehager følger. I tillegg kommer kostpenger som er individuelle for alle barnehagene, og som skal være i balanse med barnehagens matbudsjett.

Eiesrstyret i NLM-barnehagene AS, avd. Spiren barnehage har vedtatt at vi fra 01.01.2020 kun vil gi tilbud om 100% plasser i opptak av nye barn. Tiltaket gjøres av økonomiske hensyn. Barn som allerede har gradert plass, vil få beholde disse til de evt. ønsker endring av plass. Det vil da ikke være mulig å endre plassen til annet enn 100%.  

I Spiren barnehage sine vedtekter pkt. 6 står det som følger: "Barnehagelovens § 14 forplikter offentlige myndigheter til å behandle alle godkjente barnehager likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Så lenge stat og kommune følger opp bestemmelsene i barnehageloven vil barnehagen følge statens bestemmelser for foreldrebetaling.(...)" 


Pris fra 01.01.2020

    Plasstype:         Pris:
     100%    3135 kr   
      80% 2785 kr
      60% 2210 kr

 

  •  I tillegg kommer kostpenger:

          350 kr for 100% plass (denne blir justert opp høsten 2020)

 

  • MODERASJONSORDNINGER

         Har dere flere barn i barnehage, eller har dere lav samlet inntekt i familien? Les hva UDIR                     skriver om foreldrebetaling og moderasjonsordninger:

 

          Foreldrebetaling_UDIR 2019

          Ta kontakt om dette gjelder deg!!

 

  •  Her finner du Retningslinjer for foreldrebetaling gjeldende for alle NLM-barnehagene

           Bestemmelser om foreldrebetaling