En nærmiljøbarnehage med kristent formål

Spiren barnehage er en nærmiljøbarnehage med kristent formål. Det er to grunnpilarer som sier noe om hvem vi er.

1. Nærmiljøbarnehage: Plassert midt i et boligfelt, de fleste barna bor i nærmiljøet. Vi er en liten barnehage med to avdelinger. Vi legger vekt på å kjenne alle barn og foreldre godt. Kort vei mellom avdelingene, og vi veksler på personalet, slik at barna skal bli trygge på alle.

2. Spiren er tilknyttet NLM-barnehagene AS, som på landsbasis har 35 barnehager. Et kristent formål betyr: Vi bruker tema og fortellinger fra bibelhistorien. Vi ønsker å bidra til at barna får et positivt bilde av en Gud som har skapt oss og er glad i oss. Vi ønsker å være i dialog med barna om det de er opptatt av, og ta alle spørsmål på alvor. Vi har et samarbeid med Betania og Hoeggen kirke, og vi deltar i Barnas Misjonsprosjekt hvert år.