Årsplan 2020/2021

Dette er Spiren barnehage sin Årsplan for 2020/2021 Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal også være et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen, grunnlag for kommunens tilsyn og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, samarbeidspartnere og andre interesserte.

 

Åsplan 2020-2021_Godkjent i SU 25.06.20

 

Årsplanen er godkjent av Samarbeidsutvalget i møte 25.06.2020.