Er du bekymret for barnet ditt?

Du finner her informasjon om hva du skal gjøre om du er bekymret for barnet ditt, av ulike grunner.

Er du bekymret for barnet ditt og usikker på om barnet ditt trenger hjelp?

Dersom du er bekymret for barnet ditt, bør du først og fremst ta kontakt med pedagogisk leder og/eller styrer i barnehagen. Spør om en samtale der du kan få luftet de bekymringene du har og be om råd for hva du bør gjøre videre.

Barnehagen kan også formidle kontakt med helsestasjonen, pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnevernstjenesten og andre instanser.

I tillegg vil vi nevne at barnehagen har retningslinjer for hvordan vi håndterer bekymringsmeldinger om uønskede hendelser. Vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal ha det bra i barnehagen.

Vi har et HMS-system med beredskapsplaner og rutiner av ulike slag, som alle ansatte i barnehagen skal kjenne til. Vi har rutiner ved sykdom og skader, men også hvis vi er bekymret for at det har skjedd krenkelser på ulike måter, som mobbing, vold og seksuelle krenkelser.

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn, jf. Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen art. 3 nr. 1. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet. (Rammeplan 2017)