Barnas misjonsprosjekt

Hvert år har barnehagen prosjektarbeid med "Barnas misjonsprosjekt". Hvert år samler barna i NLM inn penger til et misjonsprosjekt som er spesielt rettet mot arbeid blant barn. Dette barnehageåret går pengene som blir samlet inn til prosjekter i Indonesia.

Rammeplanen for barnehagen tar for seg at barnehagen skal skape interesse for og lære om kulturelt mangfold, samfunnets mangfold og utvikle forståelse og toleranse for andre menneskers livsverden og levesett (Rammeplan, 2017). Prosjektarbeid med "Barnas misjonsprosjekt" er med å sette fokus på dette. 

Hvert år samler barna i NLM inn penger til et misjonsprosjekt som er spesielt rettet mot arbeid blant barn. Dette barnehageåret går pengene som blir samlet inn til prosjekter i Indonesia. 

Grunnet covid-19 situasjonen og restriksjoner blir det i år ingen foreldrecafe i barnehagen. Men ønsker dere å være med å støtte barnas misjonsprosjekt kan dere gjøre dette ved å vippse til vippsnummer #521652 eller benytt kontonummer: 8220 02 90131 : - ) 

Vi i Spiren barnehage har hatt prosjektarbeid om "Barnas misjonsprosjekt" i april måned. 
Maurtua og Kløverenga har jobbet avdelingsvis med dette prosjektarbeidet i år. 

Maurtua startet prosjektarbeidet med "Barnas misjonsprosjekt" med å introdusere at det finnes et annet land på jordkloden og dette landet heter "Indonesia", dette ut i fra at barna på Maurtua har blitt kjent med hva en jordklode er gjennom prosjekt "Små steg for kloden". Barna på Maurtua har arbeidet med "Barnas misjonsprosjekt" ved å studerte flagget og lærte oss fargene til flagget og barna tegnet sine egne flagg. Maurtua har og sett på filmene til NLM-ung og blitt kjent med ei jente som heter Adelia og en orangutang som heter Bongo-Bongo. Prosjektarbeidet fortsatte med at Maurtua dro på flytur til Indonesia, alle barna fikk utdelt billetter og vi snurret jordkloden og kom fram til byen Sumatra, der Adelia bor og vår venn orangutangen Bongo-Bongo. Adelia viste oss huset sitt, barnehagen sin, og vi ble kjent med hundevalpen hennes Dinko. Bongo-Bongo tok oss med til regnskogen der han bor. Av Bongo-Bongo fikk vi med oss noen spennede frukter: kokosnøtt, mango, ananas og bananer tilbake til barnehagen som vi har lært mer om. Vi har brukt sansene våre å luktet på, kjent på og smakt på.

Kløverenga startet prosjektarbeid med "Barnas misjonsprosjekt" ved å dra på flyreise til Indonesia. Barna fikk utdelt flybiletter og de snurret globusen for å finne ut hvor flyreisen skulle gå. Kløverenga landet i hovedstaden Jacarta. På reisen i Indonesia har de blitt kjent med hvordan barna der levde og hva de kunne hjelpe de med gjennom "Barnas misjonsprosjekt" og at mange av oss som bor i Norge har mer enn vi trenger av mye og da kan hjelpe de som har mindre. Sangen "Vi skal dele, dele, dele du og jeg", ble et fint verktøy å bruke innen denne tematikken.  Barna på Kløverenga har og fargelegget flagg, studert kart og globus og de har sett på filmene NLM-ung har laget til "Barns misjonsprosjekt", og gjennom disse lært mer om regnskogen i Indoneisa og blitt kjent med Adelia som vil bli politi. 

 

 

NLM - ung filmene: 
https://www.youtube.com/watch?v=sy-L_2oIFGA&list=PLjEFB1uxygSHOhN4PcaxO2x9AtVGgEX0j

Mer informasjon om prosjektarbeidet i Indonesia: 
file:///C:/Users/Maurtua/OneDrive%20-%20NLM%20Barnehagene%20AS/Maurtua/Barnas%20misjonsprosjekt/Barnas%20misjonsprosjekt%20-%20bakgrunnsinformasjon.pdf