Små steg for kloden

Tematikk for årets barnehagedag er natur og miljø under slagordet "Små steg for kloden". Maurtua har i forbindelse med barnehagedagens tema hatt et prosjekt som springer seg ut i fra slagordet : "Små steg for kloden" og rammeplanen fagområdet "Natur, miljø og teknologi".

Gjennom rammeplanens fagområdet "Natur, miljø og teknologi", jobber vi i barnehagen med at barna skal få kjennskap og opplevelser til og i naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen (Rammeplan, 2017). 

Hva er en jordklode? Hvordan ser en jordklode ut? Hva gjør en jordklode glad? Hva gjør en jordklode lei seg? Dette er spørsmål vi startet prosjektet med og har jobbet ut i fra. 

Vi har jobbet med å skape en begynnende forståelse gjennom visualisering slik som å se på bilder og se små videosnutter. Vi har jobbet med fortellinger og sanger.
Barna har skapet sin egen forstålse av hva en jordklode er med å lage sin egen.

Vi har satt smilefjes på jordklodene - når er jordkloden glad og når er jordkloden lei seg? Ut i fra dette har vi blant annet lært oss å slå av vannet når vi er ferdige med å vaske hender og vi har vært på tur å plukket søppel, for søppel skal ligge i riktig søppelkasse, ikke i naturen. Og man kan ta akebrett til barnehagen istede for å kjøre bil! 

Gjennom hele barnehageåret fokuser vi på at barna skal oppleve tilhørighet til naturen og oppleve naturens mangfoldighet. Vi fokuserer på at barna skal lære å ta vare på seg selv, andre og naturen. Et slikt prosjekt er med å gi barna ulik vinklinger inn i sin begynnende forståelse rundt denne tematikken og tar dette med  videre inn i sin utviklingsreise.