Nidelven og Spiren Åpen barnehage

Nidelven og Spiren Åpen barnehage holder stengt til 17.januar

Vi har ellers åpent de vanlige dagene, med alle de smittevern-tiltak som må til for å kunne holde åpen under korona-pandemien som vi er inne i. 

Et av tiltakene er at dere nå må melde dere på Åpen barnehage. Påmelding skjer på Nidelven og Spiren barnehage sin facebook-gruppe. 

Vi har åpent hver mandag og hver torsdag, og vi må dele dagen i to grupper à 6 foreldre med sitt/sine barn. Hver dag deles slik:
 
GRUPPE 1 - kl 0900 - 1100 med sangstund kl 1030
kl 1100 - 1200 -STENGT pga vasking & rengjøring
GRUPPE 2 - kl 1200 - 1400 med sangstund kl 1330

Mer informasjon kan dere finne på Facebook-guppen til: Nidelven og Spiren Åpen barnehage, og på hjemmesiden til Spiren barnehage

Hjemmesiden spiren.barnehage.no -> Avdeling -> Åpen barnehage 

OBS! Vi har som du ser byttet navn - Vi heter nå altså Nidelven og Spiren Åpen barnehage