Blime 2019

FOR DU ER MER ENN - MER ENN GOD NOK! Årets Blime-dans ble også dette året en suksess i Spiren barnehage. Det var Kløverenga som hadde øvd med Tanya og hadde showet for Maurtua, men flere av de små på Maurtua deltok i dansen. Snakk om flinke unger altså!!