Foreldreundersøkelsen 2018 - Resultatet er her, og vi er så glad!

Vi skårer 4,9 av 5,0 på foreldretilfredshet, og det må vi bare få lov å skryte litt av og takke dere foreldre for!

Takk til alle dere som var med å svarte på foreldreundersøkelsen som vi kjørte i november. Barnehagen hadde en svarprosent på over 72%! Det er bra!

Vi har fått mange verdifulle tilbakemeldinger gjennom denne foreldreundersøkelsen som vi nå skal ta tak i og jobbe videre med for å gjøre barnehagen vår enda bedre. 

Ved at dere er så fonøyd med oss, har vi kommet på lista over de 248 barnehagene med høyest foreldretilfredshet i landet (Se link under). Det gir oss god tro på at vi driver en god barnehage, og en god motivasjon til å jobbe for at vi skal forbli like tilfredstillende også i fremtiden! 

https://www.barnehage.no/artikler/disse-248-barnehagene-er-foreldrene-aller-mest-fornoyd-med/455658

Tusen takk for at vi får lov til å ta vare på barna deres, alle dere foreldre som har barna deres hos oss. Vi er heldige som får lov å samarbeide med dere om å gi barna deres en god hverdag i Spiren barnehage!