Begeistring

Vi ønsker å begeistre hverandre på Spiren barnehage! Vi voksne opplever hver dag å bli begeistret av barna. Det er mye latter, glede og entusiasme i rundt oss. Og dette er viktig å ta vare på. Viktig for barna og viktig for oss voksne. Det gir en god basis som er god å ha med både i gode dager og dager som ikke føles så gode. Vi ønsker å støtte opp på det som er egenmotivert hos barna. Gi dem positive tilbakemeldinger, ros og oppmuntring.