Utvikling

Det er viktig for oss å legge til rette for at barna skal få utvikle seg på ulike områder. Barna er forskjellige, har ulike behov og utvikler seg i ulikt tempo. Det som er felles for alle, er at de er i konstant utvikling på et eller annet område. Det skjer en utvikling allerede fra den første dagen i barnehagen. Mye er nytt, barnet skal bli kjent med nye voksne og barn, og mye skal læres. Spranget fra den første dagen og frem til skolestart er enormt. Vår oppgave er å følge barnet, se når vi skal gi støtte og veiledning, og se når vi skal gå litt til side slik at barnet kan “klare sjøl”.

Vi ønsker at barna skal

- utvikle et godt selvbilde, være trygg på seg selv og omgivelsene sine

- få bruke kroppen sin og utvikle seg i allsidig leik og aktivitet

- utvikle et godt språk og kunne kommunisere godt med hverandre

- utvikle sin sosiale kompetanse i samspill og leik

- utvikle empati og evnen til å ta vare på hverandre

Vi ønsker også at personalet skal være i utvikling. Alle skal være trygge på at de gjør en god jobb, men vi skal også være åpen for å lære noe nytt, utvikle oss selv personlig og faglig, og evaluere det arbeidet vi gjør.