Nidelven og Spiren Åpen barnehage

Nidelven og Spiren Åpen barnehage (Tidl. Hoeggen og Spiren Åpen barnehage) er åpen mandager og torsdager!

Vi har åpen de vanlige dagene, med alle de smittevern-tiltak som må til for å kunne holde åpen under korona-pandemien som vi er inne i. 

Et av tiltakene er at dere nå må melde dere på Åpen barnehage. Påmelding skjer på Nidelven og Spiren barnehage sin facebook-gruppe. 

Vi har åpent hver mandag og hver torsdag, og vi må dele dagen i to grupper à 6 foreldre med sitt/sine barn. Hver dag deles slik:
 
GRUPPE 1 - kl 0900 - 1100 med sangstund kl 1030
kl 1100 - 1200 -STENGT pga vasking & rengjøring
GRUPPE 2 - kl 1200 - 1400 med sangstund kl 1330

Mer informasjon kan dere finne på Facebook-guppen til: Nidelven og Spiren Åpen barnehage, og på hjemmesiden til Spiren barnehage

Hjemmesiden spiren.barnehage.no -> Avdeling -> Åpen barnehage 

OBS! Vi har som du ser byttet navn - Vi heter nå altså Nidelven og Spiren Åpen barnehage