Nyhetsarkiv

 • Blime 2019

  FOR DU ER MER ENN - MER ENN GOD NOK!
  Årets Blime-dans ble også dette året en suksess i Spiren barnehage. Det var Kløverenga som hadde øvd med Tanya og hadde showet for Maurtua, men flere av de små på Maurtua deltok i dansen. Snakk om flinke unger altså!!

 • Besøk fra den Kulturelle barnehagesekken

  Vi har hatt besøk fra Den kulturelle barnehagesekken, og det var veldig stas.

 • Foreldreundersøkelsen 2018 - Resultatet er her, og vi er så glad!


  Vi skårer 4,9 av 5,0 på foreldretilfredshet, og det må vi bare få lov å skryte litt av og takke dere foreldre for!

 • Begeistring

  Vi ønsker å begeistre
  hverandre på Spiren barnehage!

  Vi voksne opplever hver dag å bli begeistret av barna. Det er mye latter, glede og entusiasme i rundt oss. Og dette er viktig å ta vare på. Viktig for barna og viktig for oss voksne. Det gir en god basis som er god å ha med både i gode dager og dager som ikke føles så gode.

  Vi ønsker å støtte opp på det som er egenmotivert hos barna. Gi dem positive tilbakemeldinger, ros og oppmuntring.

 • Utvikling

  Det er viktig for oss å legge til rette for at barna skal få utvikle seg på ulike områder. Barna er forskjellige, har ulike behov og utvikler seg i ulikt tempo. Det som er felles
  for alle, er at de er i konstant utvikling på et eller annet område.

  Det skjer en utvikling allerede fra den første dagen i barnehagen. Mye er nytt, barnet skal bli kjent med nye voksne og barn, og mye skal læres. Spranget fra den første dagen og frem til skolestart er enormt. Vår oppgave er å følge barnet, se når vi skal gi støtte og veiledning, og se når vi skal gå litt til side slik at barnet kan “klare sjøl”.

 • Barnehagen vår

  Spiren barnehage er en privat barnehage på Risvollan i Trondheim. Vi er en del av NLM-barnehagene, med kristent formål.
  Vi har to avdelinger, en for småbarn og en for storbarn. Med lyse og fine lokaler, et flott uteområde og nærhet til marka, føler vi at vi har mange muligheter for utfoldelse både ute og inne.
  Vår visjon er: UTVIKLING OG BEGEISTRING